Oxalsyre | Rengøringsmiddel til træ | Rengøringsmiddel til sølv

Bemærk

Oxalsyre er fuldstændig bionedbrydelig og nedbrydes via dannelse af myresyre til vand, kuldioxid og kulilte. Det er klassificeret i det laveste vandrisiko-niveau WGK1 og er velegnet til rengøring af alle ubehandlede eller olierede træoverflader.

Rengøringsmidlet må ikke komme i kontakt med galvaniserede komponenter, da det vil beskadige galvaniseringen. Hvis rengøringsmidlet kommer i kontakt med malede overflader, vil der ske en blegning.

Oxalsyre forekommer naturligt i f.eks. rabarber, skovsyre og spinat. Den er fuldstændig biologisk nedbrydelig, og den fjerner det grå slør fra træet og gør det lysere. Det opløser rust og renser anløbent sølv.

Overhold sikkerhedsanvisningerne på emballagen. Oxalsyre må ikke komme i hænderne på børn. Ved indtagelse eller kontakt med øjnene skylles straks, og der søges lægehjælp.

Anvendelse som terrassevasker

Fjern groft snavs fra træet, og forvæd det godt. Tag gummihandsker og sikkerhedsbriller på. Opløs oxalsyren i vand i forholdet 1 til 20 (50 gram pr. liter). Påfør rengøringsmidlet på det våde træ, f.eks. med en moppe, og lad det trække ind i ca. 15 minutter.

Gnid derefter med en skrubber eller håndbørste. Skyl træet med rigeligt vand.

Forsigtig: Galvanisering beskadiges eller ødelægges af oxalsyre!

Anvendelse som sølvrensemiddel

Opløs oxalsyre i vand i forholdet 1 til 20 (50 gram pr. liter), og læg det anløbne sølv ned i opløsningen. Efter ca. 15 minutter vaskes oxalsyreopløsningen af.