Smedet harve – kultivator – såtand – jordlufter af Krumpholz 1799

Bedømmelser

27,95  inkl. moms

Bedømmelser

18,95  inkl. moms

Bedømmelser

14,95  inkl. moms

PlanteklørKultivatorSåtandBlomsterkloJordluftemaskine

bruges til jordbearbejdning, smuldring af muldjord og fjernelse af ukrudt. Den fra Krumpholz ‘ smedede kultivatorer er fremstillet af særligt stærkt og sejt kulstofstål. De bruges til at løsne jorden og bekæmpe ukrudt uden at beskadige jordens lagdeling.

Den naturlige lagdeling af jorden kan opdeles i tre områder. Overjorden, underjorden og moderbjergarten

Muldjorden er velegnet til planter det vigtigste lag for plantevækst. Der blandes humus og kombineres med mineralske komponenter. Humus består af nedbrudt materiale fra flora og fauna. Overjorden nedbrydes og omdannes af svampe og bakterier og blandes med mineralske bestanddele af regnorme. En sund muldjord med et højt humusindhold er afgørende for vital plantevækst.

Undergrunden indeholder hovedsageligt mineralsk materiale. Undergrunden er præget af forvitrede sten, sand og stoffer, der er skyllet ind fra muldjorden. Humus er næsten ikke til stede der.

Udgangsmaterialet består af næsten udelukkende fra uforvitrede klippelag. Denne undergrund danner grundlaget for jordens udvikling.

Hvorfor bearbejde jorden med en sur tand eller en jordlufter?

Ved at grave sund muldjord op med en spade eller gaffel transporteres organisk liv ned i den iltfattigere undergrund. Mange af disse organismer kan ikke eksistere der og dør. Jorden mister vitalitet og næringsstoffer.

Når jorden rives op med såtanden, transporteres muldjorden ikke ned i de dybere jordlag. Regnorme, svampe og bakterier bliver tilbage og øger løbende humusindholdet. Denne proces kan understøttes og forbedres med passende organisk gødning.

Jordbearbejdning med soens tand er betydeligt lettere, mere energibesparende og hurtigere end at grave med en spade eller en gravegaffel. Først skal jorden renses for ukrudt, f.eks. ved at harve med en kultivator. Når du har fjernet ukrudtet, skal du trække såtanden gennem bedet i krydsende baner. Afstanden mellem rækkerne skal være mellem 15 og 25 centimeter.

Hvornår bliver sengen bearbejdet med soens tand?

Sengen bør bearbejdes enten før eller efter vinteren. Optimalt er dyrkningen før vinteren. Frosten får den revnede jord til at smuldre optimalt. Men jordbearbejdning om foråret før den første såning/plantning er også fint. Om foråret er din egen motivation ofte højere.

Hvilken so tand til hvilken seng?

Til højbede kan du bruge vores små so-tænder nr. 1307 eller nr. 1309 fra Krumpholz. Vores store hammersmedede såtand nr. 1061 eller såtanden nr. 1306 er ideelle til jævne bede.

Smuldr muldjorden fint. kan du bedst bruge en kultivator eller en kultiverende kultivator. De løsnede jordlag kan lettere optage varme, luft, vand og næringsstoffer. Samtidig er jorden optimalt forberedt til gødskning – det er bedst at bruge naturlig gødning for at sikre, at jorden altid er forsynet med tilstrækkelige næringsstoffer.

De mange forskellige så tænder, kultivatorer og kultivatorer fra Krumpholz tilbyder de rigtige haveredskaber til at løsne jorden og luge for alle haveejere.

Garanti for bedste pris

Hvis du finder en lavere pris (inkl. forsendelsesomkostninger) hos en anden forhandler, får du denne Krumpholz-artikel til samme pris hos os.

Denne garanti er gyldig i op til 14 dage efter købet. Undtaget er særlige salg fra lagerlikvidationer, insolvens og auktioner.