Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Anvendelsesområde, definitioner af begreber

(1) Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Tyskland (i det følgende: “vi” eller “Werkzeug-Garten”) driver en onlinebutik med varer på hjemmesiden http://werkzeug-garten.de. Følgende generelle vilkår og betingelser gælder for alle tjenester mellem os og vores kunder (i det følgende: “Kunde” eller “du”) i den version, der gælder på tidspunktet for ordren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

(2) “Forbruger” i henhold til disse vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken kan tilskrives hans kommercielle eller hans uafhængige professionelle aktivitet. “Iværksætter” betyder en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retsevne, der, når han eller hun indgår en juridisk transaktion, handler som led i udøvelsen af sit erhverv eller som selvstændig erhvervsdrivende, hvor et partnerskab med retsevne er et partnerskab, der har kapacitet til at erhverve rettigheder og påtage sig forpligtelser.

§ 2 Indgåelse af aftaler, opbevaring af aftalens tekst

(1) De følgende bestemmelser om indgåelse af aftaler gælder for bestillinger via vores webshop på http://werkzeug-garten.de.

(2) Vores produktpræsentationer på internettet er uforpligtende og ikke et bindende tilbud om at indgå en kontrakt.

(3) Ved modtagelse af en ordre i vores online shop gælder følgende regler: Kunden afgiver et bindende tilbud om at indgå en kontrakt ved at gennemføre bestillingsproceduren i vores online shop. Bestillingen afgives i følgende trin:

  1. Udvælgelse af de ønskede varer,
  2. Tilføj produkterne ved at klikke på den tilsvarende knap (f.eks. “Tilføj til indkøbskurv”, “Tilføj til indkøbspose” eller lignende),
  3. Kontrol af detaljerne i indkøbskurven,
  4. Hent ordreoversigten ved at klikke på den tilsvarende knap (f.eks. “Gå til kassen”, “Gå til betaling”, “Til ordreoversigt” eller lignende),
  5. Indtast/kontrollér adresse og kontaktoplysninger, vælg betalingsmetode, bekræft GTC og afbestillingspolitik,
  6. Hvis den aftalte kvalitet af varerne afviger fra deres sædvanlige kvalitet og anvendelsesbetingelser, bekræftes en negativ kvalitetsaftale,
  7. Gennemførelse af ordren ved at trykke på knappen “Køb nu”. Dette udgør din bindende ordre.
  8. Aftalen er indgået, når du inden for tre arbejdsdage modtager en ordrebekræftelse fra os til den oplyste e-mailadresse.

(4) I tilfælde af kontraktindgåelse indgås kontrakten med Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Tyskland.

(5) Før ordren afgives, kan kontraktdataene udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens udskrivningsfunktion. Behandlingen af ordren og overførslen af alle oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med indgåelsen af kontrakten, især ordredataene, de generelle vilkår og betingelser og annulleringspolitikken, udføres via e-mail, efter at ordren er afgivet af dig, delvis automatisk. Vi gemmer ikke kontraktens tekst, efter at den er indgået.

(6) Inputfejl kan rettes ved hjælp af de sædvanlige tastatur-, muse- og browserfunktioner (f.eks. browserens “tilbage-knap”). De kan også rettes ved at afbryde bestillingsprocessen før tid, lukke browservinduet og gentage processen.

(7) Behandlingen af ordren og overførslen af alle oplysninger, der kræves i forbindelse med indgåelsen af kontrakten, skal udføres via e-mail, delvist automatisk. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du har efterladt hos os, er korrekt, at modtagelsen af e-mails er teknisk garanteret, og især at den ikke forhindres af SPAM-filtre.

§ 3 Kontraktens genstand og produkternes væsentlige egenskaber

(1) I tilfælde af vores online shop er kontraktens genstand:

  1. Salg af varer. Du kan se de faktiske varer, der tilbydes på vores artikelsider.

(2) De væsentlige egenskaber ved varen fremgår af varebeskrivelsen. Hvis den aftalte kvalitet af varerne afviger fra deres sædvanlige kvalitet og brugsbetingelser, vil dette udtrykkeligt blive påpeget i varebeskrivelsen (negativ kvalitetsaftale). I det omfang kunden har givet sit udtrykkelige samtykke til den negative kvalitetsafvigelse, definerer dette kontraktens genstand.

§ 4 Priser, forsendelsesomkostninger og levering

(1) Priserne i de respektive tilbud samt forsendelsesomkostningerne er totalpriser og inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende skatter.

(2) Den respektive købspris skal betales før levering af produktet (forudbetaling), medmindre vi udtrykkeligt tilbyder køb på konto. De betalingsmetoder, der er tilgængelige for dig, vises under en tilsvarende knap i onlinebutikken eller i det respektive tilbud. Medmindre andet er angivet i de enkelte betalingsmetoder, forfalder betalingskravene til betaling med det samme.

(3) Ud over de angivne priser kan der opstå forsendelsesomkostninger for levering af produkter, medmindre den respektive vare er vist som fri for forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostningerne vil blive tydeligt kommunikeret til dig igen på tilbuddene, hvis det er relevant i indkøbskurvsystemet og på ordreoversigten.

(4) Medmindre andet er tydeligt angivet i produktbeskrivelsen, er alle tilbudte produkter klar til afsendelse med det samme (leveringstid: [ Placer værdien for default_delivery_time_text ] efter modtagelse af betaling).

(5) Der gælder følgende begrænsninger for leveringsområdet: Levering sker til følgende lande: Belgien, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Monaco, Holland, Polen, Portugal, Sverige, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Ungarn, Østrig.

§ 5 Tilbageholdsret, ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, for så vidt som den vedrører krav fra samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

§ 6 Fortrydelsesret

Som forbruger har du fortrydelsesret. Dette er reguleret af vores afbestillingsregler.

§ 7 Kontraktsprog

Kun tysk er tilgængeligt som kontraktsprog.

§ 8 Ansvar

(1) Med forbehold for følgende undtagelser er vores ansvar for kontraktlige pligtforsømmelser og for skadevoldende handlinger begrænset til forsæt eller grov uagtsomhed.

(2) Vi hæfter ubegrænset i tilfælde af let uagtsomhed i tilfælde af skade på liv, lemmer eller helbred eller i tilfælde af misligholdelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse. Hvis vi misligholder vores forpligtelser på grund af let uagtsomhed, hvis opfyldelsen er blevet umulig, eller hvis vi har overtrådt en væsentlig kontraktlig forpligtelse, er ansvaret for materielle skader og økonomiske tab, der kan henføres hertil, begrænset til den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten. En væsentlig kontraktlig forpligtelse er en forpligtelse, hvis opfyldelse i første omgang muliggør korrekt opfyldelse af kontrakten, hvis misligholdelse bringer opnåelsen af kontraktens formål i fare, og hvis overholdelse du regelmæssigt kan stole på. Dette omfatter især vores pligt til at handle og til at opfylde den ydelse, der skyldes i henhold til kontrakten, som er beskrevet i § 3.

§ 9 Garanti

(1) Garantien reguleres af de lovmæssige bestemmelser.

(2) Som forbruger skal du straks efter aftalens opfyldelse kontrollere varen/digitalvaren eller den leverede ydelse for fuldstændighed, åbenlyse mangler og transportskader og hurtigst muligt meddele os og transportøren eventuelle reklamationer. Hvis du ikke overholder dette, vil det naturligvis ikke have nogen indflydelse på dine lovpligtige garantikrav.

§ 10 Afsluttende bestemmelser/tvistbilæggelse

(1) Tysk lov finder anvendelse. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, at den beskyttelse, der ydes i henhold til ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke derved ophæves (favorabilitetsprincippet).

(2) Bestemmelserne i FN’s konvention om aftaler om internationalt salg af varer finder udtrykkeligt ikke anvendelse.

(3) Hvis kunden er en erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig specialfond, er værnetinget for alle tvister, der opstår som følge af kontraktforhold mellem kunden og udbyderen, udbyderens hjemsted.

(4) Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse (OS), som du kan finde på https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi er parate til at deltage i en udenretslig tvistbilæggelsesprocedure.