Rådgivning om bortskaffelse og returnering

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder forurenende stoffer, der muligvis kan true sundheden og vores miljø, og også værdifulde ressourcer, der kan genanvendes med dit samarbejde. Derfor skal WEEE indsamles separat fra usorteret husholdningsaffald ved slutningen af dets levetid og må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette er angivet med symbolet for en overstreget skraldespand vist nedenfor, som elektriske apparater er mærket med.

Din forpligtelse til at returnere gammelt elektrisk udstyr

Ifølge loven om elektrisk og elektronisk udstyr (ElektroG) er alle forbrugere lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe gammelt elektrisk udstyr, herunder armaturer, lamper og ventilatorer (med undtagelse af glødelamper) på en professionel og miljøvenlig måde og aflevere dem på et autoriseret indsamlings- eller retursted. Her modtages WEEE gratis og genanvendes på en miljøvenlig og ressourcebesparende måde. Indsamlings- og returpunkterne giver de gamle apparater til certificerede specialiserede bortskaffelsesvirksomheder, som først kontrollerer, om apparaterne kan renoveres og genbruges. Hvis genbrug ikke er muligt, fjernes de forurenende stoffer fra apparaterne, og værdifulde ressourcer genanvendes.

Må især ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald:

 • Lamper og armaturer
 • Kompaktlysstofrør med eller uden ballast (energibesparende lamper)
 • Fluorescerende lamper (lysstofrør)
 • Udladningslamper (herunder metaldamplamper)
 • LED-lamper
 • Batterier og genopladelige batterier

Let aftagelige lyskilder skal fjernes og bortskaffes separat, før det gamle apparat indleveres. Det samme gælder let aftagelige brugte batterier og akkumulatorer samt dem, der ikke er indkapslet i WEEE.

Pærer og halogenlamper kan smides ud med husholdningsaffaldet. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type lampe det er, bedes du aflevere den på et passende indsamlingssted.

Hvorfor skal gamle elektriske apparater afleveres på et indsamlingssted?

Elektriske apparater indeholder værdifulde ressourcer og også forurenende stoffer. Indsamlingsstederne afleverer de gamle apparater til certificerede affaldshåndteringsvirksomheder, som først undersøger, om det er muligt at renovere og genbruge apparaterne. Ideelt set kan gamle produkter renoveres. Hvis genbrug ikke er muligt, behandles de gamle apparater tilsvarende. Forurenende stoffer fjernes fra apparaterne, og værdifulde ressourcer genbruges. Det beskytter miljøet og de svindende ressourcer.

Korrekt håndtering af ødelagte energisparepærer

Energisparepærer indeholder små mængder kviksølv, men de ligger langt under de lovmæssige grænser, så de udgør ikke en sundhedsrisiko. Alligevel bør man tage nogle forholdsregler, hvis en energisparepære går i stykker:

 • Saml forsigtigt fragmenterne op med en fugtig klud.
 • Pak dem lufttæt i en plastikpose eller et konservesglas.
 • Tag dem med til opsamlingsstedet for forurenende stoffer.
 • Undgå hudkontakt, og udluft derefter rummet i 20 til 30 minutter.
 • Brug ikke en støvsuger til at samle fragmenterne op.

Håndtering af personlige data ved bortskaffelse af gammelt udstyr

Bemærk, at den enkelte forbruger er ansvarlig for at slette personlige data fra det affaldsudstyr, der skal bortskaffes.

Rapporterings- og informationsforpligtelser for producenter: https://www.stiftung-ear.de/de/service/statistische-daten/jahres-statistik-mitteilung